Den ekonomiska krisen i euroområdet och teckenspråkiga: Extra

Seriens första avsnitt handlar om den ekonomiska krisen ur olika synvinklar. Vi bekantar oss också med eurokrisens terminologi. I serien behandlas olika saker som berör teckenspråkiga, från tecken till Europeiska unionen. Serien har fyra avsnitt…

Om videon

Längd: 16:31

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Speakning: suomeksi

Publiceringsår : 2013

Kategori:
Faktaprogram, Samhälle och EU

Nyckelord: EU, euro, euron, Europeiska unionen, lexikon, tecken, teckenspråksnämnden