Tietosuojaseloste

 1. Rekisterin ylläpitäjä

Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.

Yrityksen tiedot: Kuurojen Liitto ry, PL 57 (Ilkantie 4), 00401 Helsinki.

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Susanna Silberstein, HR-koordinaattori. Puh +358 40 507 1073

Sähköposti: susanna.silberstein@kuurojenliitto.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Rekisterien nimet:

Kuurojen videon tilaajat. Rekisteri koostuu henkilöistä, joille on annettu tunnus Kuurojen videon kanavalle.

Viittomakielisen kirjaston ylläpitäjät. Rekisteri koostuu henkilöistä joilla on pääsy kirjaston verkkosivuston ylläpitoon.

Viittomakielinen kirjasto ei kerää tietoja vapaasti näytettävän aineiston katsojista eikä myöskään kirjaston sivulla olevien lomakkeiden palauttajista.

 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuurojen videon tilaajat –rekisteri: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus, annettu henkilön itse täyttämällä Kuurojen videon aineiston tilauslomakkeella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Viittomakielisen kirjaston ylläpitäjät –rekisteri: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus, henkilö on antanut suostumuksen toimenkuvaan merkittyjen työtehtävien mukaisesti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 1. Mitä tietoja keräämme?

Kuurojen videon tilaajat –rekisteriin keräämme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Kunta, joka myöntänyt Kuurojen videon saamiseksi maksusitoumuksen
 • Syntymäaika
 • Sosiaaliturvatunnus

Viittomakielisen kirjaston ylläpitäjät –rekisteriin keräämme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Työsähköpostiosoite

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Kuurojen videon –rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakkaan täyttämästä tilauslomakkeesta sekä kunnan tekemästä maksusitoumuksesta suojatulla sähköpostilla tai kirjepostilla.

Viittomakielisen kirjaston ylläpitäjät –rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ylläpitäjiltä sähköpostilla.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Kuurojen Liiton tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

 

 1. Asiakkaan oikeudet:

Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myöskin oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen susanna.silberstein@kuurojenliitto.fi

Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:

 • Oikeutetun edun varmennuksen aikana
 • Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana

Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet. Henkilötietoja tulee pyytää kirjallisesti. Pyydetyt henkilötiedot toimitetaan kirjallisesti asianomaiselle joko kirjatulla kirjeellä tai tapaamisen yhteydessä. Tapaamisen yhteydessä vastaanottajan tulee todistaa henkilöllisyytensä.

 

 1. Tietoturva

Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

 

 1. Evästeet

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä ja siitä, miten he liikkuvat verkkosivulla.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja Facebookin markkinoinnin seurannan. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin.

Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman selaimesi asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata.