Välkommen till Dövas videos kanal!

Du kan titta på programmen när du har loggat in. Skriv ditt lösenord och klicka på Skicka.

OBS! Lösenordet för 2021 är fortfarande giltigt.

Respons och programönskemål
tarja.aalto@kuurojenliitto.fi