Välkommen till Dövas videos kanal!

Du kan titta på programmen när du har loggat in. Skriv ditt lösenord och klicka på Skicka.

OBS! Använd det NYA 2023-lösenordet!

Du kan skicka feedback och programönskemål till Dövas Videos producent, Tarja Aalto, på tarja.aalto@kuurojenliitto.fi.

Nya kunder
Vill du titta på Dövas Videos program men har inte lösenord? Ansök om beslut från ditt välfärdsområde – se instruktionerna från länken intill!

> Mer information och ansökningsanvisningar