Välkommen till Dövas videos kanal!

Du kan titta på programmen när du har loggat in. Skriv ditt lösenord och klicka på Skicka.

OBS! Använd fortvarande det 2022-lösenordet!

Respons och programönskemål
tarja.aalto@kuurojenliitto.fi