Välkommen till Dövas videos kanal!

Svara på Dövas Videos kundenkät

Genom att besvara den här enkäten hjälper du oss att utveckla Dövas video så att tjänsten blir ännu bättre.

Svara på enkäten senast 31.3.2021. Du hittar länken här.Titta på programmen

Du kan titta på programmen när du har loggat in. Skriv ditt lösenord och klicka på Skicka.

Trevliga tittarstunder!

Respons och programönskemål
tarja.aalto@kuurojenliitto.fi