Välkommen till Dövas videos kanal!

Du kan titta på programmen när du har loggat in. Skriv ditt lösenord och klicka på Skicka.

 

Respons och programönskemål

tarja.aalto@kuurojenliitto.fi