Kuurojen Maailmankongressi Montrealissa 2003

Kuurojen 14. maailmankongressi ja sen yhteydessä pidetty Kuurojen Maailmanliiton kokous järjestettiin vuonna 2003 Montrealissa Kanadassa. Ohjelma on kooste kokous- ja kongrerssiviikon tapahtumista.