Kuurot 1930-luvulla: toimeentulo ja koulutus

Ohjelma käsittelee kuurojen elämää Suomessa 1930-luvulla. Kuuroja pidettiin vammaisina, joiden ajateltiin voivan kuitenkin elää itsenäisesti. 1930-luvun alkuvuosia leimasi lama, jonka aikana monet kuurot menettivät työnsä. Tämä nosti esiin tarpeen kehittää kuuroille suunnattua ammatillista koulutusta. Ohjelmassa…

Lue kokonaan

Katso koko sarja

Nainen 1920-luvun vaatteissa katsoo kameraan ja viittoo.

1920-luvun sortoaika

Kesto: 32:00

Ohjelma käsittelee kuurojen asemaa 1920-luvulla. Tuolloin myös kuurot lähtivät Amerikkaan.Vuosikymmen merkitsi kuuroille myös sorron aikaa: kuurojen keskinäinen avioliitto kiellettiin v. 1929 ja kuuroja ryhdyttiin steriloimaan. Ohjelmassa vieraillaan Porvoon Seudun Kuurojen luona seuraamassa liiton 100-vuotis vetoomuksen...

Kuurot ja viittomakieli 2000-luvulla

Kesto: 31:00

Kuurojen Liitto täytti 100-vuotta vuonna 2005. Miltä maailma silloin näytti viittomakielisten silmin? MItä asioita tuolloin pohdittiin? Miltä tulevaisuus näytti? Ovatko näkymät toteutuneet? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen tästä ohjelmasta. Tämä jakso päättää Kuurojen Liiton 100-vuotisen taipaleen...

Kuurot 1980 ja 90-luvulla: teknologia kehittyy, viittomakieli voimistuu

Kesto: 41:04

Kuuroille 1980-luku merkitsi tiedonsaannin murrosta: koteihin tulivat tekstipuhelimet, VHS-videotiedotteet ja teksti-tv. Viittomakielen tutkimus käynnistyi ja lisäsi tietoa viittomakielestä.Valkean talon valmistumisen myötä vuonna 1987  Kuurojen kansanopisto ja Kuurojen Teatteri aloittivat toimintansa. Vuonna 1979 käynnistynyt tulkkipalvelu takasi...

Kuurot 1970-luvulla: koulua ja kuurotietoisuutta

Kesto: 38:36

Miten viittomakieleen suhtauduttiin 1970-luvulla? Millaista opetusta kuuroille annettiin? Millaista kuurotietoisuus oli 1970-luvulla? Miten tekniikan kehitys näkyi kuurojen elämässä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastauksen tästä ohjelmasta.Ohjelma sisältää mm. Juho Saarisen, Veikko Taalaksen, Lars Åke Wikströmin...

Kuurot 1960-luvulla: kuurojen konsulentit -aikansa moniosaajat

Kesto: 28:00

Kuurojen ja viittomakielen asemassa tapahtui paljon muutoksia 1960-luvulla: tv:ssä nähtiin ensimmäiset viittomakieliset lähetykset pääsiäisenä 1962, ensimmäiset kuurojen konsulentit (nyk. kuntoutussihteerit) aloittivat työnsä ja vuonna 1968 saatiin Suomeen ensimmäinen kuuro ylioppilas. 1960-luku oli myös yhdistysten kukoistusaikaa....

Kuurot 1950-luvulla: nuoriso ja kulttuuri

Kesto: 33:15

Näkemys kuuroihin ja viittomakieleen alkoi muuttua 1950-luvulla. Kuuromykkäin liitto muutti nimensä Suomen Kuurojen Liitoksi vuonna 1950. Kuurot perustivat rohkeasti omia yrityksiä samalla kun kansakunta alkoi toipua sodasta. Nuorisokulttuuri alkoi myös nostaa päätään. Ensimmäiset kulttuuripäivät järjestettiin...

Kuurot 1940-luvulla: sota-aika

Kesto: 33:48

Ohjelma käsittelee kuurojen elämää Suomessa 1940-luvulla. Vuosikymmentä leimasi Euroopassa käyty sota. Lapsia ja myös kuuroja lapsia siirrettiin turvaan Ruotsiin. Kuurojen yhdistysten rooli tiedon välittäjänä korostui. Kuurot osallistuivat töihin kotirintamalla. Kuurojen koulut suljettiin ja osa tiloista...

Kuurojen Liiton alkutaival

Kesto: 29:53

Kuurojen Liitto perustettiin v. 1905. Liiton satavuotiasta taivalta juhlittiin kuljettamalla vetoomusta yhdistykseltä toiselle, lopulta vetoomus luovutettiin Suomen presidentille ja eduskunnalle. Ohjelmassa kerrataan perustamisen vuosia, kerrotaan kuurojen asemasta ja elämästä 1900-luvun vaihteessa. Ohjelma sisältää myös Risto...