4. Ensam eller tillsammans

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!…

Läs allt

Se hela serien​

10. Utveckling av affärsverksamheten

Kesto: 01:30

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...

9. Kamratstöd

Kesto: 00:45

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...

8. Nätverk

Kesto: 01:00

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...

7. Företagsfinansiering

Kesto: 01:20

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...

6. Trygga utkomsten

Kesto: 02:10

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...

5. I vardagen

Kesto: 01:20

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...

3. Kunnande

Kesto: 01:00

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...

2. Företagsidé

Kesto: 03:00

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...

1. Motivation

Kesto: 01:50

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...

10 steg till ett eget företag

Kesto: 00:50

Den här videon ingår i serien 10 Askeleen polku yrittäjäksi – tietoa yrittäjyydestä suomalaisella viittomakielellä  (10 steg till ett eget företag – fakta om företagande på finskt teckenspråk). Serien är en sammanfattning av handboken Minustako yrittäjä? Kyllä!...