Akademiska kvarten: Studier och arbete på högskola

Hur fördelar sig studierna i högskolorna? Hur lång tid tar studierna? Vilken är skillnaden mellan högskola och universitet? Hurdana arbetsuppgifter finns det? Svaren på frågorna får du i den här videon.

Läs allt

Se hela serien​

Akademiska kvarten: Forskningsetik

Kesto: 05:15

Forskningsetik? Vad är det och varför behövs det? I den här videon finns nyttig information om forskningsetik för både forskare och forskningsobjekt.