Bibliotekets år 2018 i siffor

För Teckenspråkiga bibliotekets del uppvisar år 2018 en väldig ökning. Biblioteket hade besökare från 39 833 olika IP-adresser. Våra sidor klickades upp 200 173 gånger. Antalet kunder ökade med hela 26 procent jämfört med år 2017….

Läs allt

Om videon

För Teckenspråkiga bibliotekets del uppvisar år 2018 en väldig ökning. Biblioteket hade besökare från 39 833 olika IP-adresser. Våra sidor klickades upp 200 173 gånger. Antalet kunder ökade med hela 26 procent jämfört med år 2017. Ett stort tack till alla bibliotekskunder! Teckenspråkiga biblioteket är ett eBibliotek som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.


Längd: 02:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Publiceringsår : 2019

Kategori:
Asiaohjelmat