Coronaviruset och döva

Programmet behandlar hur den coronavirusepidemi som spred sig globalt åren 2019-2020 påverkade dövgemenskaperna i olika delar av världen och särskilt i Finland. Hur har skyddet av hälsan, isoleringen och begränsningarna av resandet påverkat dövföreningar, företag,…

Läs allt

Om videon

Programmet behandlar hur den coronavirusepidemi som spred sig globalt åren 2019-2020 påverkade dövgemenskaperna i olika delar av världen och särskilt i Finland. Hur har skyddet av hälsan, isoleringen och begränsningarna av resandet påverkat dövföreningar, företag, familjer och enskilda individer? Vi tar också upp coronavirusinformationens tillgänglighet på teckenspråk och de kreativa lösningar som dövgemenskapen har tagit till för att säkerställa en fortsättning under denna svåra tid


Längd: 22:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Finska