David Fredrik Hirn, en av dövsamhällets uppbyggare

David Fredrik Hirn (1834-1910) var en av C.O. Malms första elever och senare verkade även Hirn som dövlärare, i 35 år. Han var också fotograf och grundade fotoateljéer i både Helsingfors och Åbo tillsammans med…

Läs allt

Om videon

David Fredrik Hirn (1834-1910) var en av C.O. Malms första elever och senare verkade även Hirn som dövlärare, i 35 år. Han var också fotograf och grundade fotoateljéer i både Helsingfors och Åbo tillsammans med sin hustru Maria Hirn. Hirn hörde till de grundande medlemmarna av vårt lands äldsta dövförening, dvs. dövföreningen i Åbo, som grundades år 1886. Han var också med om att grunda Finlands dövstumförbund (nuvarande Finlands Dövas Förbund) år 1905. Hirn startade ordboksarbetet i teckenspråk och hann före sin död ta fotografierna till ordböckerna, som publicerades åren 1911-1916.


Längd: 14:07

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Speakning: suomeksi