David Fredrik Hirn, en av dövsamhällets uppbyggare

David Fredrik Hirn (1834-1910) var en av C.O. Malms första elever och senare verkade även Hirn som dövlärare, i 35 år. Han var också fotograf och grundade fotoateljéer i både Helsingfors och Åbo tillsammans med…

Om videon

Längd: 14:07

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen text

Speakning: suomeksi