De mänskliga rättigheterna inom Europeiska Unionen

Kulturpaletten hos befolkningen i Europa blir hela tiden allt mer mångskiftande. Hur görs de mänskliga rättigheterna gällande i EU? Vilken människogrupp har det kämpigast? Var i Europa är den människorättsliga situationen bäst och var är…

Läs allt

Om videon

Kulturpaletten hos befolkningen i Europa blir hela tiden allt mer mångskiftande. Hur görs de mänskliga rättigheterna gällande i EU? Vilken människogrupp har det kämpigast? Var i Europa är den människorättsliga situationen bäst och var är den sämst? Här intervjuas EU-parlamentarikern Heidi Hautala, som är insatt i människorättsliga frågor, Niina Laajapuro på Amnesty International samt experten Alexandre Bloxs på  Dövas världsförbund.


Längd: 26:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Finska

Speakning: suomi

Publiceringsår : 2020

Kategori:
Samhälle och EU

Nyckelord: EU, EU -programmet, människorättigheter