Den ekonomiska krisen i euroområdet och teckenspråkiga: Extra

Seriens första avsnitt handlar om den ekonomiska krisen ur olika synvinklar. Vi bekantar oss också med eurokrisens terminologi. I serien behandlas olika saker som berör teckenspråkiga, från tecken till Europeiska unionen. Serien har fyra avsnitt…

Läs allt

Om videon

Seriens första avsnitt handlar om den ekonomiska krisen ur olika synvinklar. Vi bekantar oss också med eurokrisens terminologi. I serien behandlas olika saker som berör teckenspråkiga, från tecken till Europeiska unionen. Serien har fyra avsnitt och presenteras av  Tomas Uusimäki. Producerad med Utrikesministeriets stöd för Europainformation. 


Längd: 16:31

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Speakning: suomeksi

Publiceringsår : 2013

Kategori:
Faktaprogram, Samhälle och EU

Nyckelord: EU, euro, euron, Europeiska unionen, lexikon, tecken, teckenspråksnämnden