Döva minns: En skolgosses krigsår

När vinterkriget bröt ut 1939 var Jorma Valli en liten skolgosse i Åbo dövstumskola. I serien Döva minns delar han livfullt med sig av sina krigstidsminnen.  

Se hela serien​

Döva minns: Ingermanländare

Kesto: 23:00

Ingermanländaren Hilma Pöllänen föddes i Tuuteri år 1929, gick i dövstumskolan i Jyväskylä, skickades efter kriget tillbaka till Sovjetunionen och återvände via Estland till Finland år 2018. Pöllänen berättar sin historia på estniskt teckenspråk, Outi...

Döva minns: Evakuerad från Karelen

Kesto: 19:08

Heimo Valtonen var en 12 år gammal skolpojke i dövskolan i S:t Michel då hans familj måste fly undan kriget, från Karelen till västra Finland. I serien Döva minns berättar Heimo om hurdant livet var...