Döva och hörande, del 2

Hur många döva som brukar teckenspråk finns det i Finland? Ska samhället betala för både tolkningstjänst och textning av tv-program? Får en döv köra bil i yrkestrafik? Döva och hörande har ibland olika fördomar om…

Läs allt

Se hela serien​

Döva och hörande, del 1

Kesto: 23:57

Vad vet hörande om dövas vardag? Vad är ett implantat? Hur kan döva och hörande tala med varandra om den hörande inte kan teckna? Döva och hörande har ibland olika fördomar om varandra. Emellanåt kan...

Döva och hörande, del 3

Kesto: 21:51

Vad skulle du göra om du eller någon av dina närstående skulle bli döv? Kan ett parförhållande mellan en döv och en hörande lyckas? Har alla döva barn döva föräldrar? Döva och hörande har ibland...

Döva och hörande, del 4

Kesto: 19:47

Är döva djärvare än hörande? Har ögonkontakt och beröring olika betydelse för döva och hörande? Finns det skillnader mellan dövas och hörandes kultur? Döva och hörande har ibland olika fördomar om varandra och emellanåt uppstår...