Dövas folkhögskola år 1988

Dövas folkhögskola inledde sin verksamhet hösten 1987. Det första verksamhetsåret började man med läsårslånga linjer: teckenspråkslärarlinjen, kulturlinjen och linjen för komplettering av grundläggande utbildning. I filmen intervjuas folkhögskolans rektor och studerande.   Dagens Dövas folkhögskola…

Läs allt

Om videon

Dövas folkhögskola inledde sin verksamhet hösten 1987. Det första verksamhetsåret började man med läsårslånga linjer: teckenspråkslärarlinjen, kulturlinjen och linjen för komplettering av grundläggande utbildning. I filmen intervjuas folkhögskolans rektor och studerande.  

Dagens Dövas folkhögskola kan du läsa om här: www.kuurojenkansanopisto.fi


Längd: 14:50

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Speakning: suomeksi