Dövas världskongress i Sydafrika 2011

Programmet är en sammanfattning av Dövas världsförbunds generalförsamling år 2011 i Durban, Sydafrika, och Dövas världskongress som hölls efter den. Vi ser dövas internationella nätverk och samarbete i genomskärning genom intervjuer.