Dövmedvetenhet: Krabbteorin

Krabbteorin – förekommer fenomenet i dövsamhället? Hur märks det? Vi utreder krabbteorin tillsammans med forskarprofessor Eleonoora Vierto 

Se hela serien​

Dövmedvetenhet: Audism

Kesto: 11:12

Med audism avser man diskriminering på grund av dövhet. Vad beror det på och hur visar det sig? Vad anser döva om audism? Bekanta dig med ämnet tillsammans med forskarprofessor Eleonoora Vierto.

Dövmedvetenhet: Deaf Gain

Kesto: 10:46

Det gör alla och envar gott att ibland stanna upp och begrunda vad det egentligen innebär att leva som döv. I det här avsnittet studerar vi Deaf Gain tillsammans med forskarprofessor Eleonoora Vierto.