EU-programmet, del 1: Barns och ungas framtid i Nordeuropa: studier och arbetsliv

Hurdant är det Europa som dagens barn och unga växer upp i? Vilka möjligheter har de? Vi träffar skottländsk-finländska Monika och Charles McCann, som jämför Skottland och Finland. Vi träffar även deras mor Anna-Mari McCann….

Läs allt

Om videon

Hurdant är det Europa som dagens barn och unga växer upp i? Vilka möjligheter har de? Vi träffar skottländsk-finländska Monika och Charles McCann, som jämför Skottland och Finland. Vi träffar även deras mor Anna-Mari McCann. EUDY:s generalsekreterare Liisa Halonen redogör för situationen för unga i Europa just nu. Vi dryftar också läget med Helga Stevens, som är döv europarlamentariker.


Längd: 31:30

Teckenspråk: Finskt teckenspråk, internationella tecken

Textning: Ingen textning

Speakning: suomeksi

Publiceringsår : 2018

Kategori:
Fakta, Faktaprogram, Globetrotters, Samhälle och EU, Unga

Nyckelord: EU, Europa, studera, studier