EUD:s generalförsamling i Budapest

Vad behandlades på EUD:s  generalförsamling i Budapest  år 2011? Vi intervjuar Finlands Dövas Förbunds styrelsemedlem Johan Hedrén.