FINLAND100: Teckenspråkig tävling

FNILAND100: Teckenspråkig tävling Teckenspråkiga biblioteket ordnar en tävling under rubriken FINLAND100. Du kan delta i tävlingen med en teckenspråkig dikt eller en kort berättelse. Tävlingsbidragets tema ska vara FINLAND. Tävlingsbidraget ska uppfylla följande kriterier: dikt…

Läs allt

Om videon

FNILAND100: Teckenspråkig tävling

Teckenspråkiga biblioteket ordnar en tävling under rubriken FINLAND100. Du kan delta i tävlingen med en teckenspråkig dikt eller en kort berättelse. Tävlingsbidragets tema ska vara FINLAND.

Tävlingsbidraget ska uppfylla följande kriterier:

 • dikt eller kort berättelse, 1-3 minuter
 • temat är FINLAND
 • tecknas på finskt eller finlandssvenskt teckenspråk
 • nytt, tidigare opublicerat, skapat av den som tecknar det (bidraget får inte vara en översättning av ett annat tecknat eller talat språk)  
 • bidraget ska ha ett finskt eller svenskt namn, i namnet ska ordet FINLAND eller FOSTERLAND ingå i någon form och namnet ska synas i början av videon
 • högst tre (3) teckenaktörer kan uppträda i videon
 • samma (1-3) teckenaktör(-er) kan delta i tävlingen med högst två bidrag
 • utöver det teckenspråkiga framförandet kan också ritad eller fotograferad grafik ingå i videon; teckenaktören ska ha upphovsrätten även till grafiken 
 • videofilens format: mp4 eller Windows Media Player
 • tävlingsvideon skickas in antingen så att den kan laddas ned via en länk, eller per post på en minnespinne, eller som e-postbilaga; avsändaren ansvarar för att storleken på videofilen inte utgör ett problem om den skickas som bilaga i e-posten
 • i slutet av videon, eller på annat sätt i direkt anslutning till den, ska uppges namn, adress, telefonnummer och e-postadress för alla som medverkat i att göra videon 

Tävlingstiden är 13.4–31.5.2017. Organisationsrådet Liisa Kauppinen utser segraren, som tillkännages och prisbelönas i samband med förbundsmötet i Helsingfors i juni 2017.

Det segrande bidraget publiceras på Finlands Dövas Förbunds webbplats. Biblioteket kan publicera också andra tävlingsbidrag. För varje video som publiceras betalas ett arvode till dem som gjort den.  

Tävlingsbidragen ska skickas till viittomakielinenkirjasto@kuurojenliitto.fi eller till Finlands Dövas Förbund / Teckenspråkiga biblioteket, PB 57, 00401 Helsingfors.

Mera information: viittomakielinenkirjasto@kuurojenliitto eller 040 5745053 / sms, WhatsApp (Riitta Vivolin-Karén, producent, Teckenspråkiga biblioteket).

 


Längd: 02:06

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Finska

Publiceringsår : 2017

Kategori:
Viihde ja kulttuuri

Nyckelord: Finland100