Flyktingar i Finland

Man har på olika håll i Europa upplevt flyktingströmmar när folk varit tvungna att lämna sitt hemland på grund av krig och interna problem. Hur påverkar EU det här? Hurdan är situationen i Finland? Programmet…

Läs allt

Om videon

Man har på olika håll i Europa upplevt flyktingströmmar när folk varit tvungna att lämna sitt hemland på grund av krig och interna problem. Hur påverkar EU det här? Hurdan är situationen i Finland? Programmet ger flyktingarna ett ansikte och dryftar den teckenspråkiga volontärverksamheten. Med stöd från utrikesministeriets Europa-information.


Längd: 34:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk, Finskt teckenspråk

Textning: Finska

Speakning: suomeksi

Publiceringsår : 2016

Kategori:
Faktaprogram, Internationellt, Samhälle och EU

Nyckelord: asyl, asylsökande, EU, fly, flykting, flyktingar