Försäljning

Vad borde alla företagare veta om försäljning?  Det här infopaketet innehåller det viktigaste om försäljning i komprimerad form. Till kunderna ger videon tips om hur de kan bedöma ett företags försäljningsverksamhet. Videon har producerats inom…

Läs allt

Se hela serien​

Reklam

Kesto: 03:50

Vad borde alla företagare veta om reklam?  Det här infopaketet innehåller det viktigaste om reklam. Videon har producerats inom Yritystä!-projektet. Projektets mål är att genom företagsverksamhet främja sysselsättningen bland funktionsnedsatta och att stötta funktionsnedsatta företagare.

Marknadsföring

Kesto: 04:20

Vad borde alla företagare veta om marknadsföring?  I det här infopaketet har vi komprimerat all väsentlig information om marknadsföring i sex steg.  I slutet finns en lista över ställen där man kan få ytterligare information....