Ge tolken respons – men hur?

Samarbetet mellan tolken och kunden är en konstart i sig. Alltid går tolkningen inte helt som den ska och kunden är inte nöjd. Kan man ge tolken respons? Tänk om tolken blir sårad då? Humanistiska…

Läs allt

Om videon

Samarbetet mellan tolken och kunden är en konstart i sig. Alltid går tolkningen inte helt som den ska och kunden är inte nöjd. Kan man ge tolken respons? Tänk om tolken blir sårad då? Humanistiska yrkeshögskolans tolkutbildare Liisa Halkosaari och tolkfirman Viparo Oy:s verkställande direktör  Markus Aro berättar hur man bäst ger tolken feedback.


Längd: 13:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Publiceringsår : 2020

Kategori:
Faktaprogram, Kuurojen video - Dövas video, Språk och gemenskap

Nyckelord: tolk, tolkutbildning