Hederspriset Årets teckenspråksbragd 2013: Maria Kaisa Aula

Finlands Dövas Förbund tilldelade barnombudsmannen Maria Aula sitt hederspris Årets teckenspråksbragd år 2013. Barnombusmannen har i sin verksamhet uppmärksammat döva barns rättigheter och att vuxna, och speciellt skolvärlden, är skyldiga att både respektera baren språk…

Läs allt

Om videon

Finlands Dövas Förbund tilldelade barnombudsmannen Maria Aula sitt hederspris Årets teckenspråksbragd år 2013. Barnombusmannen har i sin verksamhet uppmärksammat döva barns rättigheter och att vuxna, och speciellt skolvärlden, är skyldiga att både respektera baren språk och kultur och motverka diskriminering. Barnombudsmannens byrå har gjort en omfattande utredning av döva och hörselnedsatta barns liv och under Aulas ledning ordnat tillställningar, där man har informerat om dessa barns rättigheter. Arbetet har byggt broar mellan olika aktörer och organisationer på hörselområdet och sporrat personalen inom hälsovård och rehabilitering att i synnerhet beakta dövfamiljernas språkval bättre än tidigare.
Hederspriset överräcktes till Aula i samband med ett teckenspråksseminarium 12.2.2014.
Programmet innehåller Finlands Dövas Förbunds utvecklingsdirektör Kaisa Alannes lyckönskningstal och Maria Kaisa Aulas tacktal.


Längd: 15:31

Teckenspråk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Speakning: suomeksi