Helsingfors Dövas Förening 13.10.2021: Minnen från Borgå dövskola

Hurdant har det varit att leva som finlandssvensk döv i Finland? Hurdant var det att vara elev i Borgå dövskola som lades ner 1993? Skolan i Borgå var den enda svenskspråkiga dövskolan i vårt land….

Läs allt

Om videon

Hurdant har det varit att leva som finlandssvensk döv i Finland? Hurdant var det att vara elev i Borgå dövskola som lades ner 1993? Skolan i Borgå var den enda svenskspråkiga dövskolan i vårt land. Julia Småroos, Alf Ekström och Åke Uusimäki diskuterar sina erfarenheter och  minnen. Diskussionen leddes av Janne Kankkonen. Diskussionstillfället ordnades i Helsingfors dövförenings utrymmen i oktober 2021 av Teckenspråkiga biblioteket, Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finlandssvenska teckenspråkiga rf (FST).


Längd: 01:01:38

Teckenspråk: Finlandssvenskt teckenspråk

Textning: Svenska