Hos Urho och Maria Lehtimäki i Åbo

Hurdant var dövas liv under 1900-talets första årtionden? Hur fick man ett yrke, hur hittade man ett arbete och hur bildade man familj?  Urho och Maria Lehtimäki berättar sin egen historia. Filmen är inspelad av…

Läs allt

Om videon

Hurdant var dövas liv under 1900-talets första årtionden? Hur fick man ett yrke, hur hittade man ett arbete och hur bildade man familj?  Urho och Maria Lehtimäki berättar sin egen historia. Filmen är inspelad av dövprästen Lauri Paunu år 1980. Den är digitaliserad år 2015 med stöd av Finlands biblioteksstiftelse. 


Längd: 10:19

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning