Hur studerar en teckenspråkig?

Vad är en teckenspråkig studerandes viktigaste arbetsredskap? Vad ingår i studietolkens uppgifter? I det här teckenspråkiga infopaketet får du svar på också de här frågorna.

Se hela serien​

En teckenspråkig kund

Kesto: 03:00

Hur bemöter man en teckenspråkig, döv kund? I den här videon ger vi några tips som man klarar sig bra med inom kundservicen. Videon är inspelad på ett apotek men anvisningarna går att tillämpa i...

Med en teckenspråkig elev i klassen

Kesto: 01:56

Nästan alla teckenspråkiga elever går i närskolan och har en tolk med sig på lektionerna. Vad önskar eleven själv av de övriga i gruppen? Den här videon ger några tips om hur skoldagen fungerar smidigt.

Med en teckenspråkig familj som kund

Kesto: 09:12

Ett hörande barn som har döva föräldrar kallas coda. För mången coda är teckenspråket hemspråk och förstaspråk. Borde man bekymra sig för coda-barnets språkutveckling beträffande det talade språket, eller över barnets språkutveckling överhuvudtaget? Skiljer sig...