Identitet, del 4: Juhana Salonen

Största delen av de barn som föds döva har hörande föräldrar. Hur ska barn och unga då hitta sin egen identitet? Vem är jag? Vilken grupp tillhör jag? De frågorna ställs ett barn och en…

Läs allt

Se hela serien​

Identitet, del 5: Mika Rasila

Kesto: 11:15

Största delen av de barn som föds döva har hörande föräldrar. Hur ska barn och unga då hitta sin egen identitet? Vem är jag? Vilken grupp tillhör jag? De frågorna ställs ett barn och en...

Identitet, del 3: Pekka Kulmala

Kesto: 23:00

Största delen av de barn som föds döva har hörande föräldrar. Hur ska barn och unga då hitta sin egen identitet? Vem är jag? Vilken grupp tillhör jag? De frågorna ställs ett barn och en...

Identitet, del 2: Heidi Airaksinen

Kesto: 21:10

Största delen av de barn som föds döva har hörande föräldrar. Hur ska barn och unga då hitta sin egen identitet? Vem är jag? Vilken grupp tillhör jag? De frågorna ställs ett barn och en...

Identitet, del 1: Identitet genom olika teorier

Kesto: 26:00

Det här är första avsnittet av en serie om teckenspråkig identitet. I den här första delen betraktar vi identiteten i ljuset av teorier, framför allt ur det medicinska och det sociokulturella perspektivet. Teorierna förklaras av...