Invandrarklubben

Döva invandrare träffas regelbundet på Helsingfors Dövas Förening med olikas slags program. I intervjun berättar invandrarklubbens medlemmar om vilken betydelse ”mamu-klubben” (fi. mamu-kerho) har för dem.