Jag är! Oskari

I programmet berättar Oskari om sitt liv och sina tankar. Han går i högstadiet och har nedsatt hörsel.