Justitieombudsmannen behandlade klagomålet om FPA:s tolkningstjänster

Finlands Dövas Förbund lämnade tillsammans med sju andra hörselorganisationer ett klagomål om FPA:s tolkningstjänster till riksdagens justitieombudsman 29.11.2013. I klagomålet bad man JO utreda dels om FPA följer andan och syftet i lagen om tolkningstjänst…

Läs allt

Om videon

Finlands Dövas Förbund lämnade tillsammans med sju andra hörselorganisationer ett klagomål om FPA:s tolkningstjänster till riksdagens justitieombudsman 29.11.2013. I klagomålet bad man JO utreda dels om FPA följer andan och syftet i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer, dels om de genom sitt praktiska förfarande kränker kundernas rättigheter.  Riksdagens justitieombudsman meddelade beslut i frågan 30.12.2014. JO uppmanar bl.a. FPA att fästa uppmärksamhet vid sin information. I intervjun berättar Marika Rönnberg, specialsakkunnig på Finlands Dövas Förbund, om innehållet i klagomålet.
Se JO:s beslut:  Dnro 5337/4/13


Längd: 04:31

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning