Liisa Kauppinen tog emot FN:s människorättspris

I programmet intervjuas organisationsrådet Liisa Kauppinen, den första finländaren som fått FN:s människorättspris. Priset överräcktes i samband med FN:s generalförsamling i New York på internationella människorättsdagen 10.12.2013.  Kauppinen berättar bl.a. om prisceremonin och om sitt…

Läs allt

Om videon

I programmet intervjuas organisationsrådet Liisa Kauppinen, den första finländaren som fått FN:s människorättspris. Priset överräcktes i samband med FN:s generalförsamling i New York på internationella människorättsdagen 10.12.2013.  Kauppinen berättar bl.a. om prisceremonin och om sitt över 30 år långa arbete som vapendragare för mänskliga rättigheter. Kauppinen är också verksamhetsledare emerita för Finlands Dövas Förbund och hedersordförande för Dövas världsförbund WFD.
FN:s människorättspris delas ut vart femte år. Första gången var för 40 år sedan i samband med att deklarationen om mänskliga rättigheter fyllde 20 år. Bland tidigare pristagare finns t.ex. Eleanor Roosevelt (1968), Martin Luther King (postumt 1978), Nelson Mandela (1988) och Jimmy Carter (1998). År 2013 gavs priset till sex personer.