Livs 5/6 – Lärare i arbete

Åren 2016-2020 genomfördes projektet Lev i vårt språk för att genom utbildning påbörja revitaliseringen av det finlandssvenska teckenspråket. Med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet ordnade Humanistiska Yrkeshögskolan först en utbildning för språksakkunniga och sedan en…

Läs allt

Se hela serien​

Livs 6/6 – Språket lever

Kesto: 04:20

Åren 2016-2020 genomfördes projektet Lev i vårt språk för att genom utbildning påbörja revitaliseringen av det finlandssvenska teckenspråket. Med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet ordnade Humanistiska Yrkeshögskolan först en utbildning för språksakkunniga och sedan en...

Livs 4/6 – Utbildningens följder

Kesto: 02:30

Åren 2016-2020 genomfördes projektet Lev i vårt språk för att genom utbildning påbörja revitaliseringen av det finlandssvenska teckenspråket. Med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet ordnade Humanistiska Yrkeshögskolan först en utbildning för språksakkunniga och sedan en...

Livs 3/6 – Eleverna har ordet

Kesto: 04:30

Åren 2016-2020 genomfördes projektet Lev i vårt språk för att genom utbildning påbörja revitaliseringen av det finlandssvenska teckenspråket. Med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet ordnade Humanistiska Yrkeshögskolan först en utbildning för språksakkunniga och sedan en...

Livs 2/6 – Återupplivningen börjar

Kesto: 04:30

Åren 2016-2020 genomfördes projektet Lev i vårt språk för att genom utbildning påbörja revitaliseringen av det finlandssvenska teckenspråket. Med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet ordnade Humanistiska Yrkeshögskolan först en utbildning för språksakkunniga och sedan en...

Livs 1/6 – Ett språk i kläm

Kesto: 07:00

Åren 2016-2020 genomfördes projektet Lev i vårt språk för att genom utbildning påbörja revitaliseringen av det finlandssvenska teckenspråket. Med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet ordnade Humanistiska Yrkeshögskolan först en utbildning för språksakkunniga och sedan en...