Lucka 3, Albert Tallroth

Albert Tallroth, 1877-1899.

Se hela serien​