Mänskliga rättigheter genom organisationsarbete, organisationsrådet Liisa Kauppinens Studia Generalia-föreläsning

Organisationsrådet Liisa Kauppinens föreläsning om att bygga mänskliga rättigheter genom organisationsarbete. Föreläsningen ingick i Finlands Dövas Förbunds och Humaks gemensamma föreläsningsserie Studia Generalia och hölls i Ljusa huset i Helsingfors 20.11.2014. Tolkningen av föreläsningen är…

Läs allt

Om videon

Organisationsrådet Liisa Kauppinens föreläsning om att bygga mänskliga rättigheter genom organisationsarbete. Föreläsningen ingick i Finlands Dövas Förbunds och Humaks gemensamma föreläsningsserie Studia Generalia och hölls i Ljusa huset i Helsingfors 20.11.2014. Tolkningen av föreläsningen är inspelad.