Mänskliga rättigheter inom Europeiska unionen – teckenspråkigas rättigheter i Europa

Juris magister Eeva Tupi gjorde en omfattande utredning av hur teckenspråkigas rättigheter tillgodoses i EU-länderna. Utredningen presenterades för europarlamentariker och diplomater våren 2019. Vad kom fram i utredningen och vilket mottagande fick den i medlemsländerna?…

Läs allt

Om videon

Juris magister Eeva Tupi gjorde en omfattande utredning av hur teckenspråkigas rättigheter tillgodoses i EU-länderna. Utredningen presenterades för europarlamentariker och diplomater våren 2019. Vad kom fram i utredningen och vilket mottagande fick den i medlemsländerna? Anne Sjöroos intervjuar.


Längd: 09:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Publiceringsår : 2021

Kategori:
Samhälle och EU

Nyckelord: EU, EU -programmet, människorättigheter