Nato – ett hot eller en möjlighet?

Gavin far runt omkring i Helsingfors och funderar på huruvida Nato är ett hot eller en möjlighet, Varför ansluter Finland inte sig till Nato? Och om Finlands skulle ansluta sig, vad skulle det innebära för…

Läs allt

Se hela serien​

EU-programmet -Klimatförändringen här och nu

Kesto: 29:00

Charlottes äventyr i Europa fortsätter! Den här gången hittar Charlotte sig på Island, där hon begrundar EU:s politik i fråga om Arktis. Island är Arktiska rådets ordförandeland. Hur kan rådet påverka till exempel klimatförändringen? 

Klimatförändringen här och nu

Kesto: 29:00

Charlottes äventyr i Europa fortsätter! Den här gången hittar Charlotte sig på Island, där hon begrundar EU:s politik i fråga om Arktis. Island är Arktiska rådets ordförandeland. Hur kan rådet påverka till exempel klimatförändringen?

De ungas jämlika Europa

Kesto: 18:00

Tessa funderar på hur likvärdigt döva ungdomars rättigheter tillgodoses i EU-länderna, i jämförelse med hörande. Har vi samma möjligheter eller finns det begränsande faktorer till exempel då det gäller den fria rörligheten? Tessa diskuterar ungas...