Nuorsilmä 12/2009

Hur var det i Kuopio under ungdomsdagarna år 2009? Vilka teman behandlades där? Hur såg ungas situation ut år 2009?