OFFENTLIG SERVICE Del 1: Dövas video – en rättighet som krävde kamp

Dövas videos programtjänst, som drivs med stöd av kommunerna, har i nästan 40 år varit en betydande producent av teckenspråkigt innehåll. Men kommunernas åtstramade betalningspolitik har tvingat tjänsten att skära ned sin service. Vilken betydelse…

Läs allt

Se hela serien​

OFFENTLIG SERVICE Del 4: Alternativ till återuppringningstjänsten

Kesto: 21:00

Återuppringningstjänster har varit besvärliga för teckenspråkiga, men vilka alternativ finns det för en teckenspråkig? Vad ska man göra då någonting är brådskande? Intervjuer med regionarbetare Asta Tikkanen och HUS jourtjänst, servicechef Hanna Vainio.

Offentlig service, Mödravård

Kesto: 12:00

Även om nativiteten minskar finns det fortfarande ett stort behov av mödravård. Hurdan service får teckenspråkiga döva mammor? Monika träffar den tecknande barnmorskan Maija-Liisa Nikula från HUS.

Offentlig service, Tjänster för dövblinda

Kesto: 13:00

Dövblinda är  en del av dövgemenskapen. Men är de också en del av samhället? Hurdan offentlig service får dövblinda av samhället?  Finns det insikter om vilka behov dövblinda har? Monika träffar Sanna Paasonen som är dövblind och har...

Offentlig service, Mentalvårdstjänster

Kesto: 10:30

När livet för med sig många svåra saker behöver vi alla psykiskt stöd av något slag. För en del räcker det att prata med vänner, andra kan behöva vända sig till yrkesfolk inom mentalvården. Hurdana...

Offentlig service, Äldreomsorg

Kesto: 12:30

Befolkningen åldras med fart och servicen för äldre har allt fler användare. Vilka möjligheter erbjuder samhället teckenspråkiga äldre? Monika får en pratstund med servicecentret Ainolas föreståndare Eeva-Marja Loukola om hur de äldre kan ansöka om...

Offentlig service, Småbarnspedagogik

Kesto: 13:40

För ett teckenspråkigt barn är det viktigt att få kommunicera på teckenspråk i dagvården.  Men är det lätt att få teckenspråkig småbarnspedagogik för sitt barn? Vad kan föräldrarna göra för att barnet ska få kommunicera...