Oscar Schindlers fabrik

Oskar Schindlers fabrik  är berättelsen om mannen som under andra världskriget räddade tusentals judar från den nazistledda förintelsen. I det här programmet får du under ledning av en teckenspråkig guide besöka museet som finns där…

Läs allt

Om videon

Oskar Schindlers fabrik  är berättelsen om mannen som under andra världskriget räddade tusentals judar från den nazistledda förintelsen. I det här programmet får du under ledning av en teckenspråkig guide besöka museet som finns där Oskar Schindlers fabrik tidigare verkade.  Se hela serien:

Det judiska gettot

Auschwitz II – Birkenau

Auschwitz I


Längd: 23:30

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning