En brandsäker vardag

Det brinner! Vet du hur du ska handla? Vet du hur man kan förebygga bränder? Hurdan är en brandsäker vardag? Det här programmet sammanfattar koncist vad alla behöver veta om eldsvådor och om att förebygga…

Läs allt

Om videon

Det brinner! Vet du hur du ska handla? Vet du hur man kan förebygga bränder? Hurdan är en brandsäker vardag? Det här programmet sammanfattar koncist vad alla behöver veta om eldsvådor och om att förebygga dem. Små åtgärder har stor betydelse i förebyggandet.


Längd: 15:40

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Finska

Publiceringsår : 2022

Kategori:
Faktaprogram, Hälsa och valbefinnande

Nyckelord: tulipalo