Service, tack! TOLKNING

Vad omfattar tolkningstjänsten? Programmet tar också upp frågan om vem som bär ansvaret för tolkningstjänstens kvalitet.