Skolminnen

Kulturevenemanget för döva seniorer 2017 ordnades i Borgå i maj. Teckenspråkiga biblioteket har inspelningar av alla evenemangets uppvisningar. Det här är Tampereen viittomakieliset ry uppvisning Skolminnen (Koulumuistelot).

Se hela serien​

Nya glasögon

Kesto: 06:05

Kulturevenemanget för döva seniorer 2017 ordnades i Borgå i maj. Teckenspråkiga biblioteket har inspelningar av alla evenemangets uppvisningar. Det här är Helsingfors Dövas Förenings seniorklubbs uppvisning Nya glasögon.

Med buss

Kesto: 03:15

Kulturevenemanget för döva seniorer 2017 ordnades i Borgå i maj. Teckenspråkiga biblioteket filmade alla evenemangets uppvisningar. Det här är Helsingfors Dövas Förenings seniorklubbs uppvisning Med buss.

Bilkrocken

Kesto: 05:08

Kulturevenemanget för döva seniorer ordnades i Borgå i maj 2017. Alla evenemangets uppvisningar finns sparade i Teckenspråkiga biblioteket. Det här är uppvisningen Bilkrocken av Dövas pensionsorganisation.