Skolminnen

Kulturevenemanget för döva seniorer 2017 ordnades i Borgå i maj. Teckenspråkiga biblioteket har inspelningar av alla evenemangets uppvisningar. Det här är Tampereen viittomakieliset ry uppvisning Skolminnen (Koulumuistelot).

Om videon

Längd: 18:15

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning