Språknämnden för finländska teckenspråk

Språknämnden för finländska teckenspråk omfattar nu officiellt två teckenspråk, det finska och det finlandssvenska. Intervju med nämndens ordförande Tomas Uusimäki och nämndmedlemmen Oscar Lönnholm, som berättar om nämndens uppgifter och om sina tankar beträffande förändringen….

Läs allt

Om videon

Språknämnden för finländska teckenspråk omfattar nu officiellt två teckenspråk, det finska och det finlandssvenska. Intervju med nämndens ordförande Tomas Uusimäki och nämndmedlemmen Oscar Lönnholm, som berättar om nämndens uppgifter och om sina tankar beträffande förändringen. Se även http://www.sprakinstitutet.fi/sv/om_oss/organisation/spraknamnder


Längd: 10:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Textning: Ingen textning