Språkskydd: Barns och ungdomars språkliga rättigheter

Programmet är en inspelning av Kaisa Alannes föredrag om språkskydd ur särskilt barns och ungdomars perspektiv, som hon höll på Finlands Dövas Förbunds föreningsdagar 1.2.2020.  Alanne arbetar som direktör på dövförbundet.

Läs allt

Om videon

Programmet är en inspelning av Kaisa Alannes föredrag om språkskydd ur särskilt barns och ungdomars perspektiv, som hon höll på Finlands Dövas Förbunds föreningsdagar 1.2.2020.  Alanne arbetar som direktör på dövförbundet.


Längd: 46:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Publiceringsår : 2020

Kategori:
Faktaprogram, Föredrag

Nyckelord: föreningsdagar, språkskydd