Studier: Teckenspråkstolk

Tomas Uusimäki började studera till teckenspråkstolk på humanistiska yrkeshögskolan Humak hösten 2012. I intervjun berättar Tomas varför han började med tolkstudierna och hurdana de har varit. Läs mer om tolkutbildningen här: WWW.AMKHAKU.FI

Läs allt

Om videon

Tomas Uusimäki började studera till teckenspråkstolk på humanistiska yrkeshögskolan Humak hösten 2012. I intervjun berättar Tomas varför han började med tolkstudierna och hurdana de har varit.
Läs mer om tolkutbildningen här: WWW.AMKHAKU.FI


Längd: 05:09

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning