Teckenspråkens rättsliga grund

Justitieminister Anna-Maja Henriksson talar om teckenspråken och deras rättsliga grund. Hon berättar om bakgrunden till den lagstiftning som rör teckenspråkiga och om internationella konventioner som styr även den finska lagstiftningen. Justitieministeriet har analyserat teckenspråkigas rättsliga…

Läs allt

Om videon

Justitieminister Anna-Maja Henriksson talar om teckenspråken och deras rättsliga grund. Hon berättar om bakgrunden till den lagstiftning som rör teckenspråkiga och om internationella konventioner som styr även den finska lagstiftningen. Justitieministeriet har analyserat teckenspråkigas rättsliga ställning och år 2012 startat en utredning av behovet av en teckenspråkslag.  På basis av utredningen är målet att stifta en kort allmän lag om teckenspråket och hålla kvar de egentliga bestämmelserna i speciallagarna. Syftet med en allmän lag är att förbättra och förtydliga teckenspråkets ställning i lagstiftningen. Henriksson anser att man ska lyssna på teckenspråksgemenskapen och fästa vikt vid teckenspråksbrukarnas rättigheter. Hon betecknar det finlandssvenska teckenspråkets situation som särskilt oroväckande.
Programmet är inspelat på teckenspråksdagens seminarium i riksdagen 12.2.2014.


Längd: 19:14

Teckenspråk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Speakning: suomeksi, ruotsiksi