Teckenspråkig i arbetslivet, del 3

Hur klarar döva sig på arbetsplatsen? Hur ställer sig chefer och arbetskamrater till dem? Är dövhet ett hinder för att bli yrkeskunnig och reda sig i en arbetsgemenskap? Serien Teckenspråkig i arbetslivet handlar om teckenspråkiga…

Läs allt

Se hela serien​

Teckenspråkig i arbetslivet, del 4

Kesto: 02:25

Hur klarar döva sig på arbetsplatsen? Hur ställer sig chefer och arbetskamrater till dem? Är dövhet ett hinder för att bli yrkeskunnig och reda sig i en arbetsgemenskap? Serien Teckenspråkig i arbetslivet handlar om teckenspråkiga...

Teckenspråkig i arbetslivet, del 2

Kesto: 03:30

Hur klarar döva sig på arbetsplatsen? Hur ställer sig chefer och arbetskamrater till dem? Är dövhet ett hinder för att bli yrkeskunnig och reda sig i en arbetsgemenskap? Serien Teckenspråkig i arbetslivet handlar om teckenspråkiga...

Teckenspråkig i arbetslivet, del 1

Kesto: 03:10

Hur klarar döva sig på arbetsplatsen? Hur ställer sig chefer och arbetskamrater till dem? Är dövhet ett hinder för att bli yrkeskunnig och reda sig i en arbetsgemenskap? Serien Teckenspråkig i arbetslivet handlar om teckenspråkiga...