Teckenspråksdagen, översikt av språkförhållandena, Suurpää

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter. En av talarna på det seminarium som ordnades dagen till ära var Johanna Suurpää. Hon är direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter på Justitieministeriet….

Läs allt

Om videon

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter. En av talarna på det seminarium som ordnades dagen till ära var Johanna Suurpää. Hon är direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter på Justitieministeriet. Hon gav en överblick av de rådande språkförhållandena. 


Längd: 22:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Textning: Ingen textning