Teckenspråksdagen, social- och hälsovårdsreformen, Burrell

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter. En av talarna på det seminarium som ordnades dagen till ära var Riitta Burrell, jurist på Social- och hälsovårdsministeriet. Hon hade social- och hälsovårdsreformen (SOTE) som tema….

Läs allt

Om videon

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter. En av talarna på det seminarium som ordnades dagen till ära var Riitta Burrell, jurist på Social- och hälsovårdsministeriet. Hon hade social- och hälsovårdsreformen (SOTE) som tema.  


Längd: 24:50

Teckenspråk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Textning: Ingen textning